cercetare

Luni, 24 Februarie 2014 15:19

Proiecte

 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional

Capital Uman 2014 – 2020, Componentă 1 - Apel: POCU/380/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. GHID SOLICITANT: "Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat"

 

 

Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC) cod – SIPOCA 9

Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice – SIPOCA 11

Internaționalizarea SNSPA – mecanisme de creștere a competitivității și calității activității de cercetare - iSNSPA


Proiecte încheiate

PROIECTE NAȚIONALE

TITLUL PROIECTULUII.D./SURSĂ DE FINANȚAREPERIOADA DE IMPLEMENTARE
Reguli de vot și comportament strategic. Experimente de teren și de laborator în contextul românPN-II-ID-PCE-2011-3-07462011 - 2015
Societatea civilă şi statul. Analiza dezbaterilor publice pe teme de gen și mediu în România post-comunistăPN-II-ID-PCE-2011-3-08952011 - 2015
Gospodării şi gospodari în România sec XX. Un inventar de bunuri şi valoriCNCSIS IDEI2009-2011
Globalizare şi educaţie - Universitatea orientată spre proiecte, noul model de universitate pentru secolul XXICNCSIS2008-2011
SPRINT 2020- Internaţionalizarea învăţământului superior românesc - valoare adaugată brandului de ţarăCNMP (Centrul National de Management Programe (CNMP)2007-2010
Dialog şi politici publiceUEFISCSU-CNCSIS2007-2010
Diaspora in sfera politico-mediatica din Romania. De la eveniment la constructia mediatica a problemelor publiceUEFISCDI2012-2015
Security Risk on Food Supply Chain – Risk Perception & Communication, bilateral research project, National School of Political and Administrative Studies SNSPA Romania & Middle East Technical University, METU TurkeyUEFISCDI2013-2014
RSC.DDR.2010 - Studiu privind tranformarea politicilor de responsabilitate socială corporativă în pârghii ale dezvoltării durabile a RomânieiCentrul Naţional de Management Programe (CNMP)2007-2010
HERA - Hazard seismic (Multihazard), Expunere, Risc, Adaptare (Vulnerabilitate/Mecanisme de coping/comunicarea riscului)Centrul Naţional de Management Programe (CNMP)2007-2010
Reprezentarea şi comunicarea riscurilor naturale la nivel socialUEFISCSU-CNCSIS2006-2008
Fenomenul migraţiei forţei de muncă şi formarea publicului diasporic: impactul asupra spaţiului public şi practicilor instituţionaleUEFISCSU-CNCSIS2009-2011
CICERO - Comunicare interculturală în context european: Construcţia unei paradigme conjunctive privind noile raporturi dintre culturile naţionale şi emergenţa identităţii culturale europeneUEFISCSU-CNCSIS2009-2011
COMESTOS - Construcţia mediatică a europenizării ca problemă publică în contextul integrării europene a societăţii româneştiUEFISCSU-CNCSIS2009-2011
Bucovina, răspântie intre imperii apuseAutoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS) și Wallonie Bruxelles International2008-2010
IREC – Industrial Relations in EuropeUEFISCDI2013-2015

 

PROIECTE COFINANŢATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

TITLUL PROIECTULUII.D. PROIECTPERIOADA DE IMPLEMENTARE
Burse doctorale in sprijinul cercetarii: Competitivitate, calitate, cooperare in Spatiul European al Invatamantului Superior BDCCCPOSDRU/6/1.5/S/12008-2011
Consolidarea capacităţii instituţionale a consorţiului regional al regiunii de dezvoltare Bucureşti - Ilfov (CRBI)POSDRU/41/3.3/G/257672009-2011
Strategii de inovare a organizării muncii în domeniul medical din regiunea Bucureşti - Ilfov - STAR MEDPOSDRU/40/3.2/G/368812009-2011
Restructurarea programului de formare si cercetare doctorală în domeniile ştiinţe politice, ştiinţe
administrative, sociologie şi ştiinţe ale comunicării- DOCT
POSDRU/21/1.5/G/168382009-2012
Inovare academică şi succes pe piaţa munciiPOSDRU/18/1.2/G/114952010-2012
Burse doctorale pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere - BDSCPOSDRU/88/1.5/S/631812010-2013
Burse doctorale pentru o societate sustenabilă - BDSSPOSDRU/107/1.5/S/768442010-2013
Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată a studenţilor din ciclul de licenţă şi masterat în domeniul ştiintelor sociale şi politicePOSDRU/56/1.2/S/363102010-2013
Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor - instrumente pentru o educaţie creativăPOSDRU/87/1.3/S/613412010-2013
Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale si verticale intre institutii de invatamant, structuri centrale si locale ale sistemului educational si actorii sociali/sectorialiPOSDRU/52/1.2/S/415062010-2013
Formare de cadre didactice in demeniul educatiei pentru cetatenia democratica (FORM)POSDRU/19/1.3/G/216482010-2013
Construcţia şi implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilorPOSDRU/107/1.5/S/827292010-2014
E.H.R - Antreprenoriat pentru resurse umanePOSDRU/92/3.1/S/537632011-2013
Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri şi programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe şi politici publicePOSDRU/18/1.2/G/286822011-2013
Inovaţie şi competenţe în programele de master - o perspectivă aplicativă, orientată spre nevoile specifice ale beneficiarilor din sistemul penitenciarPOSDRU/18/1.2/G/404592011-2014
Iniţiativă pentru societatea civilăPOSDRU/93/3.3/S/549542011-2014
Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societatePOSDRU/70/6.2/S/334882011-2014
Comunicare pentru dezvoltare durabilăPOSDRU/18/1.2/G/396312012-2014
Internaţionalizare, echitate şi management universitar pentru un învăţământ superior de calitate (IEMU)POSDRU/155/1.2/S/1361802014-2015
Burse doctorale si postdoctorale pentru tineri cercetători în domeniile Ştiinţe Politice, Ştiinţe Administrative, Ştiinţele Comunicării şi SociologiePOSDRU/159/1.5/S/1346502014-2015
Consiliere şi strategii de pregătire practică pentru o carieră de succes în comunicarePOSDRU/161/2.1/G/1323202014-2015
Dezvoltarea curriculară şi creşterea relevanţei programelor de studiu în administraţie publică prin metode inovative de blended learning şi corelare cu piaţa munciiPOSDRU/156/1.2/G/1332082014-2015
Educație universitară competitivă în domeniul managementului de programPOSDRU/156/1.2/G/1406272014-2015
Euroantreprenoriat - Calificări universitare pentru europenizarea societăţii româneştiPOSDRU/156/1.2/G/1405782014-2015
Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenţii din Regiunea Bucureşti - IlfovPOSDRU/156/1.2/G/1407192014-2015

 

ALTE PROIECTE INTERNAŢIONALE

TITLUL PROIECTULUII.D. PROIECTPERIOADA DE IMPLEMENTARE
INSTALL
Innovative Solutions to Aquire Learning to Learn
517750-LLP-1-2011-1-IT ERASMUS2011-2014
ECLIPSE
European Citizenship Learning in a Programme for Secondary Education
517815-LLP-2011 -IT- COMENIUS -CMP
European Media and the Public Sphere
Jean Monnet Chair
Jean Monnet Programme
Enlargement of the European Administrative Space to South-Eastern Europe
"Ad personam" Jean Monnet Chair
Jean Monnet Programme
Absorption capacity of the EU pre-accession programs in the Western Balkan countries
Jean Monnet Chair
Jean Monnet Programme2012-2014
Electoral Behavior. An experimental approach from the laboratory and the field of Romanian local and general electionsRC12+062012-2013
Trust and Transitions in Modes of ExchangeUS National Science Foundation2010-2011
Resilience of subsistence in Romanian agrarian householdsCBM Swedish Biodiversity Centre - Uppsala2013-2015
Overcoming disparities on access to quality basic palliative care in the community: Partnerships to identify and improve clinical, educational, legal, and economical barriersProgramul de Cooperare Elvetiano-Roman2013-2015
Facing the Challenges of Policy Research Through Training Strategists in Europe”Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)2009-2011