student snspa

Luni, 24 Februarie 2014 00:00

Burse

Burse acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, conform legii

Bursa de performanţă ştiinţifică
Se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii, în activitatea de cercetare ştiinţifică.
Bursa de merit II
Se acorda studenților integraliști, în ordinea descrescătoare a mediilor, limita inferioară pentru care se poate acorda bursa fiind 8,50.

Bursa Specială SNSPA 

Conform propunerilor structurilor academice

Bursa de ajutor social
Pot depune dosar de bursă socială toţi studenţii integralişti care indeplinesc condiţiile prevăzute în anexa I din regulament
Bursa de merit I
Se acordă studenţilor integralişti care au obţinut minimum media 9,75 în semestrul/anul universitar precedent.
Bursă ocazională de ajutor social
Se acordă în următoarele situaţii: deces, sarcină, ajutor pentru îmbrăcăminte (conform H.G. 558/1998). Aceasta se acordă semestrial, în cuantum cel puţin egal cu bursa de ajutor social, dar nu poate depăsi cuantumul a doua burse de ajutor social şi poate fi cumulată cu orice altă categorie de bursă.

 Regulament de acordare a burselor, aici.

Burse Internaționale - Adrese utile
Burse doctorale oferite IICCMER
Burse oferite de Agenția de Credite și Burse de Studii
Burse oferite de STATUL ISRAEL pentru studii universitare, postuniversitare și cercetare postdoctorală
Cursuri postuniversitare de drept comercial internațional - TORINO, ITALIA
Programul de burse pentru străini pentru anul universitar 2009-2010 al M.A.E din Mexic
Programul de Burse de Excelenţă din comunitatea franceză Wallonie- Bruxelles
Burse prin Serviciul German de Schimb Academic (DAAD)