Cazare

Redistribuirea locurilor neocupate în căminele SNSPA

Lista, aici.

Toţi studenţii care se vor regasi pe listă sunt aşteptaţi la sediul SNSPA, din Str. Povernei, nr. 6, pe parcursul zilei de 3 octombrie, până la ora 16:30.


 

Repartizarea locurilor de cazare pentru anul universitar 2017-2018

Detalii, aici.


 

 

Informaţii legate de cazarea studenţilor SNSPA în anul universitar 2017-2018

 

Cazarea studenţilor SNSPA în căminele studenţeşti se va face pe baza unei cereri completate online sau depuse la Serviciul Social, astfel:

 

  • Pentru cazare pe perioada verii

- cererile pot fi depuse în intervalul 1 iunie-15 iulie 2017 la Serviciul Social
Descarcă Cerere de cazare pe perioada verii

- tariful: 280 lei/lună
- locurile sunt disponibile în căminul Băneasa B1.


  • Pentru cazare în anul universitar 2017-2018, vă rugăm să completaţi online acest formular.


Termenul limită de completare a formularului:  8 septembrie 2017.


  • Dosarele de caz social se primesc în perioada 1 iunie - 8 septembrie 2017, la Serviciul Social.

Toate detaliile legate de conţinutul dosarului social le găsiţi în Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor SNSPA (pag. 13)
Dosarul social trebuie să conţină Cererea de cazare. O puteţi descărca de aici.


  • Cazare în timpul admiterii

În perioada 10-24 iulie 2017, candidații care doresc să susţină admiterea  la SNSPA se pot caza, în limita locurilor disponibile, în căminul Băneasa B1 (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1). Cazarea este gratuită pentru candidaţi.

Cazarea poate fi acordată inclusiv rudelor și însoțitorilor, în limita locurilor disponibile, pentru maximum 2 nopţi. Pentru aceştia, tariful de cazare este de 10 lei de persoană pe zi si se poate achita in contul RO56BRDE445SV00358904450 BRD Victoriei.

După depunerea dosarului de înscriere la examenul de admitere, contactaţi Serviciul Social pentru rezervări și detalii.


  • Cei care au susţinut admiterea la studii de licenţă şi de masterat, sesiunea iulie 2017, după înmatriculare, pot contacta Servicul Social în vederea cazării.

 

Serviciul Social

Contact: Sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, parter (hol central)

Telefon: 0371 445 082

 

Repartizarea locurilor de cazare pentru anul universitar 2016-2017

Listele de cazare, aici.

Paşii pe care trebuie să-i urmaţi pentru a vă caza, aici.

 


UPDATE (9.09.2016): Informaţii legate de cazarea studenţilor SNSPA


Începând cu 1 iunie 2016 se primesc cereri de cazare la Serviciul Social

Cerere de cazare pe perioada verii

  • Pentru cazare pe perioada verii, cererile pot fi depuse în intervalul 1 iunie-15 iulie 2016.

Cerere de cazare pentru anul universitar 2016-2017

  • Pentru cazare în anul universitar 2016-2017, cererile de cazare şi/sau dosarele de caz social se primesc în perioada 1 iunie - 9 septembrie 2016.


Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor SNSPA

Criteriile de cazare

În căminele SNSPA, pot fi cazaţi în limita locurilor disponibile, în următoarea ordine, studenţi care nu au avut abateri disciplinare şi care nu au restanţe la plata cazării:
a.    Cetăţeni străini bursieri ai statului român sau alţi studenţi străini ai SNSPA, în limita şi în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;
b.    Studenţi români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau centre de plasament familial
c.    Studenţi care reprezintă cazuri sociale (venituri sub nivelul salariului minim pe economie pe membru de familie), sub rezerva faptului că vor fi integralişti la începerea anului universitar;
d.    Studenţi români de la învăţământul de zi, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în următoarea ordine: studenţii pe locuri bugetate din anii terminali (anul III licenţă şi anul II masterat) şi studenţii doctoranzi urmaţi de studenţii din ceilaţi ani, cazaţi proporţional cu numărul de cereri depuse, astfel încât să fie cazaţi studenţi din toţi anii de studiu;
e.    Studenţi români cu taxă, în ordinea anilor stabilită la punctul anterior.

În procesul de repartizare a studenţilor în cămine, Comisiile de cazare vor ţine cont de urmă toarele criterii:
a.    mediile obţinute în anul universitar anterior;
b.    anul de şcolarizare - au prioritate cei din anii terminali;
c.    în cazul în care studentul a mai beneficiat de cazare în camin, se va ţine cont şi de comportamentul manifestat în anul anterior (existenţa unor reclamaţii, abateri de la regulament, restanţe la plata taxelor etc.)


Descriere cămine


Serviciul Social

Contact: Sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, parter (hol central)

Telefon: 0371 445 082

 

PROGRAM

În fiecare lună, astfel:

 Perioada 18

(Singura perioadă în care se primesc abonamente)

Perioada 9–31

(Pentru probleme legate de cazare, tabere, lichidare etc)

LUNI 12:00–18.00
MARŢI–JOI: 8.00–14.00
VINERI: 8.00–12.00

LUNI: 8.00–14.00

MARŢIVINERI: 8.00–12.00

 


 

Arhivă Cazare 2013-2014

Repartizarea locurilor de cazare pentru anul universitar 2015-2016